Serwis

Serwis

Serwis gwarancyjny

Urządzenia nasze posiadają 24 miesięczną gwarancję na terenie polski.

W przypadku jakichkolwiek problemów (a zdarza się to niezwykle rzadko) należy skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym:

ABC Elektronik Wacław Bielański

35-503 Rzeszów, ul. Dębicka 47 A

Tel. +48 601 514 694, e-mail: serwis@abctel.pl

Wady zauważone w okresie gwarancji należy zgłaszać w Centrum Serwisowym pod nr tel.: +48 601 514 694 oraz e-mailem: serwis@abctel.pl niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od ich wykrycia. Centrum serwisowe czynne jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłaszając wadę za pośrednictwem Centrum Serwisowego Kupujący uzyska szczegółowe informacje dotyczące procedury serwisowej, w tym danych adresowych, oraz ewentualnych innych informacji dotyczących przebiegu procesu reklamacji.

Co należy przygotować do zgłoszenia serwisowego wysłane e-mailem?

Zgłoszenie serwisowe:

– model urządzenia – ECO –

– opis usterki, problemu –

Jak przygotować przesyłkę: 

  1. Urządzenie powinno być w oryginalnym opakowaniu (najbezpieczniejsza forma).
  2. W przypadku braku oryginalnego opakowania urządzenie powinno być tak zabezpieczone aby nie zostało w transporcie uszkodzone. W tym przypadku klient ponosi odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie urządzenia do serwisu w stanie nie uszkodzonym. W przypadku uszkodzenia sprzętu z powodu złego lub nie właściwego zapakowania – serwis nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Urządzenie powinno być czyste i suche.
  4. Do pudełka należy włożyć – dowód zakupu (może być kopia), kartę gwarancyjną.
  5. Najlepiej na końcu pudełko okleić taśmą samoprzylepną lub folią streczową aby zabezpieczyć krawędzie i połączenia pudełka przed przypadkowym otwarciem.

W przypadku pytań, wątpliwości zapraszamy do kontaktu: serwis@vividi.pl

MultiCoop Jerzy Hanus
35-232 Rzeszów, ul. Owocowa 50
NIP 813-156-30-67

Tel. +48 664 952 781
e-mail: biuro@vividi.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

Vividi.pl © Copyright 2021